Maturita z češtiny

Maturita je složena ze dvou částí: společné a profilové. Společná část má za cíl prověřit vědomosti z předmětů, které jsou jednotně určeny školským zákonem, tedy z češtiny a z cizího jazyka, případně matematiky. Profilovou část organizuje každá škola zvlášť. Maturita z češtiny je součástí společné části (didaktický test) a od školního roku 2020/2021 také profilové části (písemná práce a ústní zkouška). Cílem maturity z češtiny je ověřit jazykové a komunikační schopnosti a otestovat znalosti a dovednosti.

Společná část (státní)

  • Formou didaktického písemného testu
  • Povinná zkouška z
    • českého jazyka a literatury
    • cizího jazyka, nebo matematiky

Nepovinně se můžeš přihlásit k dalším 2 zkouškám

Scholastik s.r.o.
Lelekovice 755
664 31 Lelekovice
IČ: 14130823
DIČ: CZ14130823