Maturita

s přehledem

Tento neoficiální web je věnovaný přípravě na maturitní zkoušky.

Cvičné didaktické testy

s vyhodnocením

O maturitní zkoušce

Maturita je složena ze dvou částí: společné a profilové.

Společná část (státní)

 • Formou didaktického písemného testu
 • Povinná zkouška z
  1. českého jazyka a literatury
  2. cizího jazyka nebo matematiky
 • Nepovinně se můžeš přihlásit k dalším 2 zkouškám

Profilová část (školní)

 • Formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí
 • Povinná zkouška z
  1. českého jazyka a literatury
  2. cizího jazyka (pokud sis jej zvolil ve společné části)
  3. 2-3 zkoušky ze školní nabídky (liší se podle školy, kterou studuješ)
 • Nepovinně se můžeš přihlásit k dalším 2 zkouškám

Termíny

Přihlášku je nutné podat do 1. prosince 2022.

Jaro

   • Společná část: 2.–5. května 2023
   • Profilová část: 16. května – 10. června 2023

Podzim

   • Společná část: 1.–10. září 2023
   • Profilová část: 1.–20. září 2023

Uspěl jsem?

Abys u maturity uspěl, musíš úspěšně projít obě části, jak část společnou, tak profilovou.

Co když to nezvládnu?

Neztrácej naději. Každou zkoušku je možné 2krát opakovat.

Jak se na maturitu připravit? 

Didaktické testy připravuje společnost Cermat, na jejích stránkách tedy najdete zadání maturitních testů z minulých let. Ty vám mohou posloužit jako materiál k procvičování.

Vyzkoušejte náš didaktický test z Matematiky a Českého jazyka s vyhodnocením a podrobnými postupy řešení.

Scholastik s.r.o.
Lelekovice 755
664 31 Lelekovice
IČ: 14130823
DIČ: CZ14130823